W lutym zmiana opłaty członkowskiej.

czwartek, 15 lutego 2018 17:37

W związku z przerwą wakacyjną w miesiącu lutym

opłata członkowska będzie wynosić połowę składki miesięcznej.

 

Drukuj